KRONIKA

Zápis prvý, ze dne 1. dubna roku 2011

Stav projektu toho času: po tři čtvrtě roce od začátku našeho snažení se nám (snad) podařilo prozatím zvítězit nad úředním šimlem a stavba vysněné tvrze se stává realitou. Aktuálně hledáme člověka-zedníka, který by nám chtěl udělat základovou desku a nestáhnout nás přitom z kůže.

Několik událostí v datech:

Květen 2010 - Nalezení pozemku, sjednání koupě. Začátek běhání po úřadech.

Září 2010 - Koupě pozemku, nejsložitější povolení ke stavbě vyřízena

Únor 2011 - Vyvrtána studna

31.3.2011 - Připojení el. proudu

Zápis druhý, ze dne 1. května roku 2011

V polovině dubna nalezen dodavatel základové desky, který je schopen nastoupit hned a nenapálit cenu. Asi s týdenním zpožděním oproti plánu, bude pravděpodobně zítra dokončena základová deska. Její stavba včetně zaměření a výkopu trvala pouhých 14 dní. Hned na začátku stavby jsme se prakticky znova narodili - v severní části objektu bagr při hloubení základu narazil na skalní masiv, a to pár centimetrů pod zemí. Pneumatické kladivo po pravé posázavské žule jen poskakovalo, jediným řešením se zdál být odstřel. Stavební dozor naštěstí povoluje stavět přímo na skálu, téměř bez zahloubení severní stěny do terénu. A to s poznámkou, že lepší základy pro kamennout tvrz jsme si ani přát nemohli :)

Změna: dům po zaměření vyšel dále od jižní (čelní) strany pozemku, než to vypadalo. A to o více než tři metry. Že by se kolem tvrze ve finále přeci jen vešel příkop...? :)

A ještě jedna změna: kvůli skále nebylo možno dům požadovaně zahloubit. Nezdolná žula a sklon terénu způsobily, že bude obytná budova tvrze o 75 cm vyšší. Neva, výsledný efekt bude lepší, jen kdybych kvůli tomu zvýšení nemusel překreslovat plány celého dvorce...

 

Zápis třetí, ze dne 1.června roku 2011

26.5. nám dorazila první várka vápence z Tetína, jakož i cement, písek a čtyři kameníci, kteří hnedle začali zdánlivě chaoticky do kamení bušit a vytvářet z něj kvádříky a jiné podivuhodné tvary, do sebe nečekaně přesně zapadající.

Dnes (1.6.2011) brzy ráno jsme se byli podívat, jak stavba pokračuje. K našemu nemalému překvapení jsou založené kamenné zdi a co bylo jen snem, začíná se před očima měnit v realitu :) viz. Obrázky - kamenná část


Zápis čtvrtý, ze dne 22. srpna roku 2011

Po čtyřech měsících úporného snažení chýlí se pomalu ke konci kamenické práce na přízemí domu. 18.08. dosaženo na severní zdi výšky věnce. V mezičase se zřejmě naše stavba stala místní kuriozitou Sousedé již překonali stud a místo nesmělého pokukování z projíždějícího auta již bezostyšně prolézají celým přízemím, někdy skrývajíce ironický úsměv, jindy vyjadřujíce obdiv k našemu snažení. Nu což, Poříčí má konečně svou Reality Show... :D

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode